Våre betingelser

All skriftlig kommunikasjon mellom kunden og Go West skjer via e-post. Det gjelder også utsendelse av fakturaer.

Bestilling og priser

Turer og tjenester kan bestilles via e-post og telefon. Som regel innen en uke vil en bekreftelse bli sendt tilbake til kunden i e-post i form av en faktura. Det er kundens ansvar å kontrollere at opplysninger på fakturaen er korrekte. Det som er inkludert i prisen vil bli gjengitt på fakturaen. Priser er oppgitt enten i Euros eller i ISkr.

Inkludert

Det som er inkludert og ikke inkludert er som regel oppgitt i beskrivelse av hver enkelt tur på våre nettsider. Bevertning gjennom dagen inkluderer frokost, matpakke (noe alle lager for seg ved frokostbordet, vanligvis to smørbrød og frukt), kaffe eller te på termos og middagsmat på slutten av dagen. Overnatting og leie av sykler er inkludert hvis ikke annet er spesifisert i turbeskrivelsen.

Spesielle ønsker

Eventuelle spesielle ønsker bør være forespurt ved bestilling. Vær oppmerksom på at ikke alle ønsker kan imøtekommes men Go West vil gjøre sitt ytterste for å gjøre det som er mulig.

Betaling

Bekreftelse for påmelding blir sent ut i form av 2 fakturaer:

 • Den ene for depositum som er 10% av turens totale pris. Den fakturaen må betales innen 7 dager fra fakturaens dato.
 • Den andre er for det resterende beløp som skal betales senest 5 uker før turens avreise.
 • Hvis bestillingen foretas senere enn 5 uker før avreise, er det utstedet kun en faktura for hele beløpet.

Betalinger må gjøres ved bankoverføring ledsaget av Go Wests Booking referansenummer. Alle kostnader ved overføring av betaling til Go West må bæres av senderen. Go West vil ikke godta eventuelle kostnader som påløper ved overføringen. 

INSTRUCTION FOR INTERNATIONAL PAYMENTS TO:

 • Beneficiary: Go West
 • Beneficiary's account: IS06 0315 2606 1090 6109 0913 20
 • Beneficiary's Bank:  Arion Bank hf.
 • Swift: ESJAISRE
 • Arion´s correspondencebank for EUR is Swift:  CHASDEFX

Avbestilling

Ved avbestilling, som må gjøres skriftlig, kan kunden få refundert etter følgende regler:

 • Avbestilling innen 8 uker før avreise beholdes 50% av det innbetalte depositum som administrasjonsgebyr.
 • Avbestilling mellom 8 og 5 uker før avreise tilbakebetales alt utover 10% depositum.
 • Avbestilling mellom 5 og 2 uker før avreise tilbakebetales 75%  av turens totale pris.
 • Avbestilling mellom 2 uker og 3 dager før avreise tilbakebetales 50% av turens totale pris.
 • Avbestilling senere enn 3 dager før avreise, eller dersom kunden ikke møter opp, kan Go West beholde hele beløpet.

Hvis turer blir innstilt

er det vanligvis fordi antall påmeldte er for lavt. Som regel er minimumstall for gjennomføring av turer er 10 personer. Kansellering av turer må skje senest 4 uker før avreise. Dersom kunden ikke ønsker å bruke det innbetalte beløp på en annen tur hos Go West, vil innbetalt beløp bli refundert (minus adm. gebyr). Hvis det forekommer at turer må innstilles på grunn av hendelser som ligger utenfor Go Wests kontroll, så kan de avlyses med kortere eller lengre varsel en 4 uker før avreise.

Reiseforsikring

Vi oppfordrer alle til å tegne egen reiseforsikring og avbestillingsforsikring. Det er lurt å sjekke om man allerede har div. forsikringer inkludert i f. eks. hus- og hjemforsikring eller på betalingskort, (VISA, MASTER, osv.).

Overnatting

Hvis kunden velger annen overnatting enn beskrevet i turbeskrivelsen må det bestilles og betales separat. Standarden på våres overnating kan variere, fra å være et koselig innredet uthus til et hotellrom med egen do og dusjs.

Forbehold (Varnagli)

Go West tar forbehold om mindre endringer i programmet. Det kan gjelde valg av tidspunkter, spisesteder, ruter etc. Eventuelle endringer vil ikke gå ut over turenes kvalitet. Det kan også forekomme endringer i priser og betingelser som følge av valutasvingninger, skatter og avgifter som vanskelig er å forutse.

(Senest oppdatert: 15.01.2013)